Gizlilik Politikası

TUNAM UNLU MAMÜLLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, KORUNMASI VE GİZLİLİĞİ POLİTİKASI

Tunam Unlu Mamüller Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ( “Şirket” veya “Tunam” ) olarak, müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin gizliliğinin korunmasına büyük önem veriyoruz.

Bu Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması ve Gizliliği Politikasının ( “Politika” ) amaçları, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na ( “KVKK” ) uygun olarak topladığımız kişisel veriler, bunları nasıl ve neden topladığımız, ne şekilde işlediğimiz, kimlerle paylaştığımız, veri güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri nasıl aldığımız ve kişisel verilerinizle ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmektir.

1. Tanımlar

Veri Sahibi

: KVKK kapsamında verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel Veri

: Tanımlanmış/tanımlanabilir gerçek kişiyle ilgili her türlü bilgi.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

: Irk veya etnik kökeni, siyasi görüşleri, dini veya felsefi inançları ortaya çıkaran herhangi bir bilgi; sendika üyeliği, genetik veriler, yalnızca bir insanı tanımlamak için işlenen biyometrik veriler; sağlıkla ilgili veriler, kişinin cinsel yaşamı veya cinsel yönelimi ile ilgili veriler.

Veri Sorumlusu

: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve araçlarını belirleyen, verileri kontrol eden ve tek başına veya birlikte sorumlu olan herhangi bir kuruluş, kişi veya organ. Bu Politika kapsamındaki veri sorumlusu:

Tunam Unlu Mamüller Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Mersis No: 0862026535200010, Şerifali Mahallesi Atabek Sok. Dilim Börek Apt. No: 11 A Ümraniye/İstanbul

E-posta: kvkk@musluoglubaklava.com

Veri İşleyen

: Veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya diğer bir organ.

İşleme

: Kişisel verilerin toplanması, kaydedilmesi, düzenlenmesi, yapılandırılması, depolanması, uyarlanması veya değiştirilmesi, geri alınması, danışılması, kullanılması, iletim yoluyla ifşa edilmesi, yayılması veya başka bir şekilde kullanıma sunulması, hizalanması veya birleştirilmesi, kısıtlanması, silinmesi veya imha edilmesi gibi kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Üçüncü kişi

: Veri sahibi, kontrolör, işleyici ve kontrolör veya işleyicinin doğrudan yetkisi altında verileri işlemeye yetkili kişiler dışındaki herhangi bir gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya diğer herhangi bir organ.

Aktarım

: Kişisel verilerin kasıtlı olarak başka bir tarafa gönderilmesi veya verilerin erişilebilir hale getirilmesi, gönderenin veya alıcının veri sahibi olmadığı durumlar.

2. Hangi Kişisel Verileri Topluyoruz? Kişisel Verileri Ne Şekilde Topluyoruz?

Kişisel verileriniz, Şirketimizin internet siteleri, kurumsal sosyal medya hesaplarımız, whatsapp hesabımız, bayilerimiz, franchise işletmelerimiz, satış noktalarımız, matbu formlar, telefon, çağrı merkezi, elektronik posta, noter kanalı ve/veya posta yolu ile yapılan yazışmalar, müşteri görüşmeleri, sözleşme imzalanması aşamasında yapılan görüşmeler, sözlü, yazılı ya da elektronik ortam ve fiziki kanallarla icra edilen süreçsel yöntemler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yollarla Şirketimiz tarafından toplanabilmektedir.

3. Sizin Sağladığınız Bilgiler

Hesabınızı oluşturduğunuzda e-posta adresinizi, şifrenizi ve telefon numaranızı siparişleriniz kapsamında ise sipariş adres ve fatura bilgilerinizi bizimle paylaşmaktasınız.

Ürün, hizmetlerimiz ve/veya yardım talepleriniz ile ilgili olarak bizimle iletişime geçerseniz sizden e-posta adresinizi ve iletişim bilgilerinizi talep edebiliriz.

3.1 Otomatik Olarak Toplanan Bilgiler

Çoğu web sitesi ve mobil uygulamada olduğu gibi, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde veya bir hizmet uygulamasını kullandığınızda belirli veriler otomatik olarak toplanır. Otomatik olarak toplanan veriler; hizmet meta verileri, log verileri, cihaz bilgileri, son kullanılan hizmet, oturum verileri, gezinme verileri, IP adresleri ve üçüncü taraf verileri ve çerez bilgileridir.

3.2 Cookie (Çerez) Bilgileri

Web Sitesine veya mobil uygulamaya girdiğinizde, çerezleri kullanarak tarayıcınızdan belirli verileri toplarız. Kullanılan çerezler hem birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezlerini içerir. Birinci taraf çerezleri, analiz verilerini toplamamıza, ayarlarınızı hatırlamamıza, son ziyaret ettiğiniz sayfayı ve son kullandığınız hizmeti öğrenmemize ve kullanıcı deneyiminizi basitleştirmeye yardımcı olan diğer yararlı işlevleri gerçekleştirmemize olanak tanır. Üçüncü taraf çerezleri, üçüncü taraflarca reklam, yeniden hedefleme, analitik, pazarlama ve izleme için kullanılır.

Çerezler doğaya ve amaca göre değişir. Örneğin, bir "oturum çerezi" yalnızca cihazınızın geçici belleğinde, yani oturumunuz veya bir Web Sitesini ziyaretiniz devam ederken bulunur ve genellikle web tarayıcınız kapatıldığında silinir. Öte yandan, "kalıcı çerez" daha uzun bir ömre sahiptir: siz onu silene kadar (yani, tarayıcınıza bunu yapması için talimat verene) veya süresi dolana kadar cihazınızda kalır. "Güvenli çerez" yalnızca "güvenli" (şifreli) bir bağlantı üzerinden gönderilebilir, bu da başkalarının Bilgileri ele geçirmesini zorlaştırır. Bir "birinci taraf çerezi" çerezin bize ait olduğunu ve bir "üçüncü taraf çerezi" çerezin Tunam dışında birine ait olduğunu gösterir.

Kullanıcıların Web Sitesi ile nasıl etkileşime girdiğini anlamamıza yardımcı olan web analizi araçları olan Google Analytics ve Facebook çerezlerini kullanıyoruz. Birçok hizmet gibi, Google Analytics ve Facebook çerezleri, kullanıcıların sitemizi nasıl kullandıkları hakkında Bilgi toplamak için kullanıldıkları durumumuzda olduğu gibi kullanıcı etkileşimlerini izlemek için birinci taraf çerezleri kullanır. Bu Bilgiler, raporları derlemek ve Web Sitemizi geliştirmemize yardımcı olmak için kullanılır. Raporlar, bireysel ziyaretçileri tanımlamadan web sitesi eğilimlerini açıklar. Sitemizi nasıl ziyaret ettiğinizi etkilemeden Google Analytics ve Facebook çerezlerini devre dışı bırakabilirsiniz.

Bir tarayıcıdan veya mobil uygulamadan HTTP başlığındaki "Do Not Track" sinyaline yanıt olarak uygulamalarımızı değiştirmediğimizi, ancak çoğu tarayıcının çerezleri kabul edip etmeme ve nasıl kaldıracağınız da dahil olmak üzere kontrol etmenize izin verdiğini lütfen unutmayın. Çoğu tarayıcıyı, bir çerez aldığınızda sizi bilgilendirecek veya çerezleri tamamen engelleyecek veya kaldıracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Üçüncü taraf çerezleri genellikle bu taraflarca sağlanan araçlar tarafından yönetilebilir. Bu tür araçlardan bazıları aşağıdaki şekildedir:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (Google Analytics opt-out); https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.html (Yandex Metrica opt-out); https://www.facebook.com/policies/cookies (Facebook cookie policy and opt-out); http://optout.networkadvertising.org (Network Advertising Initiative opt-out page); http://optout.aboutads.info (Digital Advertising Alliance opt-out page).

Çerezler ve bunların nasıl yönetileceği hakkında daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: http://www.allaboutcookies.org .

Ayrıca konuyla ilgili olarak web sitemizde yer alan Çerez Kullanımı Aydınlatma Politikası ’nı okumanızda fayda olacaktır.

3.3 Diğer Bilgiler

Web sitemizde yer alan/alabilecek formları (örn. başvurular veya anketler) doldururken veya ilgili kampanya veya programlarımıza katıldığınızda, bizden bildirim, haber bülteni veya diğer iletişimleri almak için kaydolduğunuzda destek talep ettiğinizde, sosyal medya hesaplarımızla etkileşimde bulunduğunuzda veya tarafımızla ile yazıştığınızda veya başka bir şekilde iletişim kurduğunuzda bize sağladığınız bilgileri sizden alabiliriz. Bize e-posta, mektup veya mesaj gönderirseniz, adınız, e-posta adresiniz veya telefon numaranız (varsa, mesajlarda/e-postalarda yer aldığı şekilde), iletişiminizin içeriği ve yanıtımız dahil olmak üzere bu tür iletişimin bir kaydını tutabiliriz. Bu verileri diğer bilgilerle tamamlayabiliriz.

4. Kişisel Verilerinizi Nasıl ve Neden İşliyoruz?

Sizden kişisel verileri çeşitli şekillerde toplayabilir veya alabiliriz. Bizimle iletişime geçtiğinizde veya çerez seçimlerinde bize doğrudan kişisel bilgilerinizi verirsiniz. Aşağıdaki tablo, sizinle ilişki kurduğumuz farklı bağlamlar için kişisel verilerinizi işlerken hangi meşru amaca dayandığımızı ortaya koymaktadır.

KVKK kapsamında kişisel verilerin işlenmesinin hukuki dayanakları aşağıdaki gibidir:

Rıza: Özgürce belirli, bilgilendirilmiş ve açık bir anlaşma yapmış olmanız durumunda.

Sözleşme: İşlemenin bizimle yaptığınız bir sözleşme için gerekli olması veya bir sözleşmeye girmeden önce belirli adımların atılması gerektiğinden.

Yasal zorunluluk: İşlemenin yasalara uymamız için gerekli olması durumunda.

Hayati Önem: İşlemenin birinin hayatını korumak için gerekli olması durumunda.

Kamu Görevi: İşlemenin kamu yararına veya resmi işlevlerimiz için bir görevi yerine getirmemiz için gerekli olması ve görev veya işlevin hukukta açık bir temeli olması durumunda.

Meşru Menfaat: İşlemenin meşru ticari çıkarlarımız veya üçüncü bir tarafın meşru çıkarları için gerekli olması durumunda ve kişisel verilerinizin korunmasına zarar vermediği sürece.

Kişisel Bilgilerinizin Toplanma Şekli

Toplanan Kişisel Verilerin Türleri

Kişisel Verilerinizi İşleme Şeklimiz

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Yasal Dayanağı

Çevrimiçi tarama

IP adresi, tarayıcı bilgileri, cihaz bilgileri, ziyaretinizin süresi, tıklamalar, yönlendirme/çıkış sayfaları

Web sitemizde, web sitemizin düzgün çalışmasını sağlamak, dil gibi arayüz kişiselleştirme veya herhangi bir kullanıcı arayüzü özelleştirmesi, kullanıcı deneyimini ve web sitemizi iyileştirmek, web sitemizin güvenli ve emniyetli olmasını sağlamak, istatistik çalıştırmak için özel çerezler kullanıyoruz.

Çerezlere ilişkin onayınız ve hizmetlerimizi iyileştirme, ziyaretçiler ve müşterilerle iletişim kurma ve güvenliği sağlama konusundaki meşru menfaatimiz.

Sosyal Medya Platformları ve Store Yorumları

Gönderinizde bahsedilen herhangi bir yorum veya sosyal medya hesaplarımıza ve mağazalarımıza doğrudan mesajlaşma.

Web sitemizi izlemek ve geliştirmek ve/veya analizler yapmak veya istatistik toplamak.

Ürün ve hizmetlerimizi geliştirmeye ve ziyaretçiler ve müşterilerle iletişim kurmaya yönelik meşru menfaatimiz.

Kullanıcı Hesabı Oluşturma

E-posta adresiniz, telefon numaranız, şifreniz, adresiniz,

Profiliniz, sizi diğer oyunculardan ayıran benzersiz bir yapıdır ve onunla ilgili veriler, oyuncu özelleştirme amacıyla kullanılır.

Hesabınızı oluştururken onayınız.

5. Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Tunam olarak, ırk veya etnik köken, siyasi düşünce, dini veya felsefi inançlar, sendika üyeliği, genetik veriler, yalnızca bir insanı tanımlamak için işlenen biyometrik veriler, sağlıkla ilgili veriler, bir kişinin cinsel hayatı veya cinsel yönelimine ilişkin veriler gibi hassas kişisel verileri toplamamakta ve işlememekteyiz.

6. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerinizi KVKK uyarınca ve yasal dayanak altında aktarabiliriz. Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgilerinizi üçüncü kişilere satmayız, ticaretini yapmayız veya başka bir şekilde aktarmayız. Kişisel verileriniz, yasal bir yükümlülüğe uymak için kişisel verilerinizi ifşa etme veya paylaşma yükümlülüğümüz varsa, tedarikçiler dışındaki üçüncü taraflara da ifşa edilebilir ve diğer durumlarda, kişisel verilerinizi yalnızca izniniz varsa veya yasalarca izin verilirse aktarabiliriz.

7. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası

Kişisel verilerin saklanması ve imhası ile ilgili detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politika ’mızı inceleyiniz.

8. Veri Güvenliği

Bu Politika sadece Tunam tarafından oturum sırasında ve/veya tarafınızca verilen veriler için geçerlidir.

Tunam, kişisel verilerinizin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini korumak için uygun olduğuna inandığı idari ve teknik önlemleri uygulamıştır. Çabalarımıza rağmen, kişisel verilerinizin internet üzerinden iletim sırasında veya sistemlerimizde veya hizmet sağlayıcılarımızın sistemlerinde saklanırken veya başka bir şekilde bizim gözetimimiz altındayken, yetkisiz veya yasa dışı işlemeye veya kazara kaybolmaya, değiştirilmeye veya imha edilmeye karşı kesinlikle güvende olacağını veya herhangi bir olayından sonra her zaman veya kısa bir süre sonra gerçekten bozulmamış ve gizli kalacağını garanti edemeyiz. Ayrıca, kişisel verilerinizi paylaştığınız (veya paylaşmamız için bize talimat verdiğiniz) diğer tarafların eylemlerini kontrol edemeyeceğimizi ve bunlardan sorumlu olmadığımızı unutmayın.

9. KVKK Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Hakları

KVKK uyarınca, veri uygulamalarımız aracılığıyla korumamız ve öncelik vermemiz gereken haklara sahipsiniz. Bu haklar:

Bilgi edinme hakkı: Ne tür bilgilerin işlendiğini ve bunlara neden ihtiyaç duyduğumuzu sorma hakkına sahipsiniz.

Erişim hakkı: Kişisel verilerinizin kopyalarını talep etme hakkına sahipsiniz. Bu hizmet için sizden bir ücret talep edebiliriz.

Düzeltme hakkı: Yanlış olduğuna inandığınız herhangi bir bilgiyi düzeltmemizi talep etme hakkına sahipsiniz. Ayrıca, eksik olduğuna inandığınız bilgileri tamamlamamızı talep etme hakkına da sahipsiniz.

Unutulma hakkı: Belirli koşullar altında kişisel verilerinizi silmemizi talep etme hakkına sahipsiniz.

İşlemeyi kısıtlama hakkı: Belirli koşullar altında kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı talep etme hakkına sahipsiniz.

Veri taşınabilirliği hakkı: Topladığımız verileri belirli koşullar altında başka bir kuruluşa veya doğrudan size aktarmamızı talep etme hakkına sahipsiniz.

İtiraz hakkı: Belirli koşullar altında kişisel verilerinizi işlememize itiraz etme hakkına sahipsiniz.

Otomatik karar vermekten kaçınma hakkı: Profil oluşturma da dahil olmak üzere, sizinle ilgili yasal etkiler doğuran veya benzer şekilde sizi etkileyen yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi olmama hakkına sahipsiniz.

10. Politikadaki Değişiklikler

Ürün ve hizmetlerimizdeki değişiklikleri, geçerli yasaları, düzenlemeleri veya standartları veya işimizde meydana gelebilecek diğer değişiklikleri yansıtmak için bu Politikayı zaman zaman revize edebilir ve değiştirebiliriz.

Gözden geçirilmiş Politikayı (veya duruma göre yeni gizlilik politikamızı) bu Politikayı yayınladığımız aynı web sayfasında veya daha sonra Politika gibi materyalleri yayınlamak için alışkanlıkla kullanabileceğimiz başka bir web sayfasında yayınlayacağız. Politika değişikliklerinden sizleri haberdar etmek için başka yollarla da kullanabiliriz. Revize edilmiş Politika (veya uygun olduğu şekilde yenisi), belgenin kendisi yürürlüğe girmesi için daha sonraki bir zaman belirtmedikçe, açıklandığı şekilde yayınlandığında geçerli olacaktır.

11. İletişim

Bu Politika veya veri işleme uygulamalarımız hakkında herhangi bir sorunuz varsa veya hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerle ilgili “veri sahibi” haklarınızdan herhangi birini kullanmak istiyorsanız aşağıdaki adreslerimizden bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

E-posta : kvkk@dilimborek.com

Adres: Şerifali Mahallesi Atabek Sok. Dilim Börek Apt. No: 11 A Ümraniye/İstanbul